Data loading...

เมนูหลัก

ราชาแปซิฟิก รับสร้างโรงงาน รับสร้างเครน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังสินค้า

ประวัติความเป็นมา - หจก. ราชาแปซิฟิกเอ็นจิเนียริ่ง

COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง
ที่อยู่: 29/1197 ซ. หทัยราษฎร์ 39 ถ. หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก
ที่อยู่สำนักงาน: 302 ซ. พัฒนาการ 50 แยก 19 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2321-4050, 0-2322-1243
อีเมล: raja_engineering@hotmail.com
เว็บไซต์: http://www.raja.co.th

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.25xx โดยการรวมตัวของกลุ่มสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานรับเหมาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ และงานออกแบบ


นโยบาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายไว้ว่า เราคือหน่วยงานที่ต้องการความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้าง โดยยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง ตามโจทย์ที่ลูกค้าให้ได้ทุกข้อ


ความสามารถของเรา

1. ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมงานสถาปัตย์

2. ออกแบบโครงสร้างเหล็ก รวมงานสถาปัตย์

3. ออกแบบวางระบบ PIPING

4. รับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างทุกชนิด ได้แก่

    - งานอาคารสูง

    - งานสร้างโรงงาน

    - งานถนน

    - งานสร้างเครน

    - งานเหล็ก

    - งานเชื่อม